Uživanje alkohola ali mamil pred in med opravljanjem službe ni le problem delavca, temveč tudi delodajalca. Tovrstne kršitve povzročajo manjšo storilnost, večje število napak v delovnem procesu, večje odsotnosti iz dela zaradi bolezni ali poškodb pri delu, večje možnosti za delovne nesreče, vse to pa se v končni fazi odrazi na večjih stroških delodajalca oziroma manjšem dobičku, ali pa celo izgubi.

Delodajalci, predvsem tisti z manjšim številom zaposlenih, niste usposobljeni za preizkuse alkoholiziranosti oziroma uživanja mamil, prav tako pa nimate niti tehničnih sredstev. Naša agencija ima potrebno tehnično opremo in znanje, s katerimi lahko potrdimo ali ovržemo vaš sum, vse to pa lahko uporabiti pri postopku izredne odpovedi delovnega razmerja. Za kvalitetno izvedbo samega postopka je priporočljivo, da pred prvim preizkusom preverite, če imate v vaši delovni organizaciji ustrezno prepovedano uživanje alkohola in mamil (pogodbe o zaposlitvi, splošna navodila, ipd), saj lahko sicer vaš delavec na sodišču uspe s pritožbo.

Naša agencija sodeluje s pravnikom, ki vam bo pomagal pri razčiščevanju tega vprašanja in po potrebi tudi vodil celoten postopek.

Za vas izvajamo tudi odkrivanje in dokazovanje ostalih kršitev disciplinske odgovornosti (zloraba pravice do bolniške, alkohola, mamil, kraje iz skladišč, kraje iz pisarn, negospodarno ravnanje z delovnimi sredstvi, nepravilno beleženje delovnih ur…).

Še danes se nam pridružite na naši Facebook strani.

Kontaktirajte nas

 

 

Sedež podjetja:
Dunajska cesta 7, 1000 Ljubljana
Telefon: 041 844 449
E-pošta: info@c-s.si
 
Poslovna enota Grosuplje:
Ljubljanska cesta 69, 1290 Grosuplje

Pošljite nam sporočilo

Email:
Naslov:
Sporočilo:
Koliko oči ima človek?

Detective agency international